Veľká sála

Jej rozmery 100 m2 plne vyhovujú náročným tréningovým potrebám všetkých druhov tancov a cvičení. Navyše zrkadlá umiestnené na jej dlhšej stene veľmi vhodným spôsobom dopĺňajú prácu profesionálnych trénerov, umožňujú frekventantom kurzov vizuálnu kontrolu svojho pohybu aj pohybov svojich partnerov a tak urýchľujú výukový proces. Všetky ostatné parametre sály, ako je odvetrávanie, klimatizácia, úprava podlahy, profesionálne ozvučenie a osvetlenie vyhovujú najmodernejším štandardom.