Predsálie

Odpočinková zóna poslúži každému, komu vznikne potreba preklenúť časový úsek, dohodnúť si organizačné záležitosti ohľadom kurzov, alebo sa informovať o pokrokoch svojich ratolestí. Môžu tu prečkať rodičia, príbuzní detí, ktoré práve absolvujú tréningové hodiny, v príjemnom prostredí obklopení oceneniami zo súťaží. Pre dospelých účastníkov kurzov môže plniť aj úlohu ďalšieho spoločenského kontaktu vo forme posedenia.
Z predsália je prístup k sociálnym zariadeniam a šatniam pre účastníkov kurzov. Všetky zariadenia spĺňajú potrebné hygienické štandardy.