Venček

     Kurzy spoločenských tancov pre základné a stredné školy Vám prinášame priamo vo Vašej škole, meste či obci. 
Hodiny sú zamerané na zvládnutie základného tanečného repertoáru potrebného pre vstup mladého človeka do spoločenského života. Počas kurzu sa naučíte tancovať základné figúry spoločenských tancov ako Waltz, Valčík, Tango, Cha-cha-cha, Jive, Salsa, Polka, ale aj základy iných tancov.
Preberať sa budú aj základy spoločenského správania sa na spoločenských akciách „spoločenský protokol“.
Kurzy sú ukončené slávnostným venčekom.
 
Oblečenie: spoločenské oblečenie (košeľa, kravata, poltopánky...) (sukňa, tričko, podpätky nie sú povinné...)